Om PKF


Porsgrunn Kunstforening er en aktiv kunstformidler, med en historie som strekker seg helt tilbake til 1957.

Etter noen år, der foreningen fungerte som medlemsforening og var en aktiv støttespiller til Kunsthall Grenland, er foreningen nå etablert på en mer selvstendig basis.

Foreningen drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, som foruten utstillinger også inkluderer kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter. Alle arrangementer er åpne og gratis for alle medlemmer.

Du kan også følge våre aktiviteter på Facebook og Instagram.


Porsgrunn Kunstforening

Org.nr.: 975609421

Du kan kontakte oss gjennom kontaktskjemaet her på siden eller via vår Facebook-side.

STYRET 2021-22

Sittende styre ble valgt på årsmøtet 25. mars 2021:

Kristian Grennes – leder

Bjarne Nærum

Hilde Dølheim

Tom Hovinbøle

Stine Hartvigsen

Henning Dahle

Morten Wesseltoft


VEDTEKTER

Foreningen har nedfelt sitt arbeid i foreningens vedtekter. Siste gjeldende vedtekter ble godkjent på årsmøtet 2021.

Klikk her for å laste ned Porsgrunn Kunstforenings vedtekter


ÅRSMØTET

Klikk her for å laste ned Årsmelding for 2021

Klikk her for å laste ned referatet fra Årsmøtet 2021


TILKNYTNING

Porsgrunn Kunstforening er medlem av nettverket for Norske Kunstforeninger

%d bloggere liker dette: