Om PKF


Porsgrunn Kunstforening er en aktiv kunstformidler, med en historie som strekker seg helt tilbake til 1957.

Etter noen år, der foreningen fungerte som medlemsforening og var en aktiv støttespiller til Kunsthall Grenland, er foreningen nå igjen etablert på en helt selvstendig og fristilt basis.

Foreningen drifter en rekke aktiviteter rettet mot medlemmene, som foruten utstillinger også inkluderer kunstner-møter, foredrag, filmvisninger og konserter. Alle arrangementer er åpne og gratis for medlemmer.

Du kan også følge våre aktiviteter på Facebook og Instagram.


Porsgrunn Kunstforening

Org.nr.: 975609421

Du kan kontakte oss gjennom kontaktskjemaet her på siden eller via vår Facebook-side.

STYRET 2021-22

Sittende styre ble valgt på årsmøtet 2. mars 2023:

Henning Dahle

Guro Brudvik Dalene

Kristian Grennes

Stine Hartvigsen

Tom Hovinbøle

Linda Kolstø


VEDTEKTER

Foreningen har nedfelt sitt arbeid i foreningens vedtekter. Siste gjeldende vedtekter ble godkjent på årsmøtet 2021.

Klikk her for å laste ned Porsgrunn Kunstforenings vedtekter


ÅRSMØTET 2023

Klikk her for å laste ned referat og sakspapirer til årsmøtet 2023


TILKNYTNING

Porsgrunn Kunstforening er medlem av nettverket for Norske Kunstforeninger

%d bloggere liker dette: