3 fra Vestfold

 
 

INGERID KUITERS

DORTHE HERUP

MORTEN JUVET
 

Kunsthall Grenland
18. – 27. oktober 2019

 

Med den forestående fylkessammenslåingen mellom Telemark og Vestfold, er det på sin plass å presentere tre

særpregede og markante Vestfold-kunstnere for publikum i Grenland.

Tross kort geografisk avstand, virker det av og til som om avstanden mellom Telemark og Vestfold er både

lang og dyp. Med sammenslåingen, ny jernbanetrassé og utbedret E18, kan man håpe at utvekslingen mellom

byene i det snart nye fylket vil bedre seg i årene som kommer.

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland har således invitert tre kunstnere, Ingerid Kuiters, Dorthe Herup og Morten Juvet,

som har vært med på å prege kunstscenen i Vestfold i nå over 40 år. Med en stadig kunstnerisk iver og en utrettelig fornyelse,

fremstår deres kunstnerskap i dag like så fabulerende og fantasirik som alltid.

Vi har også gleden av å se utstillingen opp mot Porsgrunns-kunstneren

Unni Spakmo – se under – som for anledningen fyller Prosjektrommet,

som en lokal representant.

 

Kurator for utstillingen er Tom Hovinbøle.

 

Utstillingen presenteres som et samarbeid med

Kjetil Galleberg og Galleri Galleberg, Barkåker.

MKG er støttet av Porsgrunn kommune.

BILDE

INGERID KUITERS

Ingerid Paulsen Kuiters arbeider både med maleri, grafikk og tegning, men er særlig kjent for sine materialbilder og relieffliknende sammenstillinger, der hun setter sammen ulike gjenstander. Malerier som grafiske arbeider som materialbilder er fargerike, fortellende og fulle av symboler, og har gjerne en ironisk eller humoristisk snert.

 

Gjennom ekteskap med den nederlandske jazzpianisten Piet Kuiters, kom hun til å bo i mange år i Amsterdam, med lengre opphold i Danmark, Spania, Portugal, Italia og USA. I disse årene mottok hun en rekke inspirerende og formative momenter, og var en del av en fri og tverrkunstnerisk bevegelse som også utførte scenearbeid, happenings, performance og provoserende utstillinger. Alt dette har satt sterkt preg på hennes kunstnerskap, som i seg selv er en smeltedigel av avantgardistiske innfall, en anarkistisk materialbruk og en fandenivoldsk innstilling.

 

Ingerid Kuiters bor i Åsgårdsstrand, og har sin kunstutdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, som elev fra 1957 til 1961. Hun har hatt en rekke separatutstillinger i Norge og utlandet og flere utsmykningsoppdrag, særlig i Vestfold. Hun har siden 1986 mottatt Statens garantiinntekt for kunstnere.

 

www.ingerid.com/

BILDE

DORTHE HERUP

Dorthe Herup en er særpreget tekstilkunstner, som arbeider med sin families historie gjennom store vevarbeider. Gamle foto av hennes familiemedlemmer fra rundt år 1900 til 1930 gir utgangspunkt for arbeidene. I en egen billedvevs-teknikk gir hun hvert av de avbildede personene et personligt præg, som samsvarer med den informasjonen hun har samlet om hvert enkelt familiemedlem. Dette er historieformidling for kommende generasjoner, samt et ønske om å vekke publikums interesse for familiegranskning og egne familiehistorier.

 

Dorthe Herup kommer egentlig fra Ærø i Danmark, men bor og arbeider nå i Holmestrand. Hun studerte på Kolding Kunsthåndverkskole (DK), og tok senere sin Diplomeksamen på Statens Håndverks- og kunstindustriskole, og studier ved Bergen Kunsthåndverkskole, foruten privat praksis. Siden 1980-tallet har hun gjennomført en lang rekke prosjekter og utstillinger, foruten utsmykningsoppdrag og konsulentvirksomhet. 

 

dortheherup.com/

BILDE

MORTEN JUVET

Morten Juvet har siden midten av 1970-tallet markerte seg med bilder som avslører en underlig og surrealistisk verden som ligger til grunn for vår egen, og som gir vår virkelighetsoppfatting et spark bak. Bildene er slående i sin litt barnlige enkelhet, men rommer en dybde og et grunnlag for refleksjoner som både tar kunst-formale problemer på alvor og problematiserer såvel intellekt og fornuft. En fabulerende kunstner, som viser seg som en “en sann romantiker i en surrealistisk billedverden» (Per Rune Hansebråten, katalogtekst).

Morten Juvet er født og bor i Holmestrand. Han har sin utdannelse fra Kunstskolen i Trondheim, Studieatelieret i Bergen og Statens Kunstakademi Oslo.

Foruten maleri og skulptur, har han også virket som illustratør og utgitt en bok med egne tegneserier.

mortenjuvet.no/

%d bloggere liker dette: