Nina Resch

UNDER OVERFLATEN

12. desember 2021 – 9. januar 2022 | Prosjektrommet, Ælvespeilet


VELKOMMEN TIL VERNISSAGE

Vennligst merk at denne åpningen skjer

Søndag 12. desember kl. 14:00

Enkel servering.

NB: På grunn av den rådende korona-situasjonen, ber vi publikum utvise forsiktighet, respektere anbefalinger og benytte seg av utplasserte spritdispensere.  


thumbnail_IMG_2200

Utstillingen Under overflaten består av store tegninger av mikroalger og malerier av livet under havoverflaten.

Mikroalger er små organismer som er næringsgrunnlaget for det aller meste av livet i havet.

De er usynlige for det blotte øye og kan bare sees gjennom et mikroskop; de minste er bare 1/1000mm store. Men de er viktige for luften vi puster inn. 50% av oksygenet i den blir tilført av disse og de tar opp CO2.

Mikroalgene trives dårlig når havet blir surere. De kjemper mot bakterier for å overleve og desto mer forurenset og surere vann, desto flere bakterier.

I tillegg til at de er viktige for livet på jorda, er de små vakre organismer, detaljrike og perfekte i sin form; nok en fantastisk bestanddel i naturen som fortjener å bli vist fram.

Prosjektet består i tillegg til tegningene av abstrakte malerier påvirket av tilknytning til og fascinasjon over livet i havet.

Nina Resch

arbeider med flere typer medier i sin kunstpraksis, fra tegning og maleri, til tekst og installasjon. Hun er opptatt av materialitet og eksperimenterer med ulike objekter og materialer som plast, metall, tre, glass etc. I sin kunstneriske prosess får linjen og fargen fritt spillerom, der kontrastene tydeliggjøres. Resch er bosatt i Porsgrunn.

Besøk kunstnerens på Instagram – klikk her

NINA RESCH

Et tematisk fundament med en spontan tilnærming er utgangspunktet i Nina Resch sine nyeste bilder. Hun er opptatt av samfunnsmessige forhold og de stadige endringene som påvirker oss utenfra. Når hun fanges av en tematikk jobber hun intenst med dette, til det sier stopp. Formene, fargene og balansen i bildet er imidlertid like viktige som idéen bak.

I bunn er Nina Resch tegner og har vært opptatt av relasjoner og mellommenneskelige forhold. Med tynne tusjstreker har hun skissert fremstillinger av ulike typer mennesker.

Tegningen har fulgt med siden, men uttrykksformen har hele tiden utviklet seg. Den stadige søken etter utfordring og fornyelse er karakteristisk ved Nina Resch sitt kunstnerskap. Inspirert av P.J. Harvey og hennes musikk, legger Resch bevisst hindringer i arbeidet for å utvikle kunsten kontinuerlig. Hun vil ikke fanges i et uttrykk, men utforske virkeligheten med en fragmentert tilnærming. Denne metoden gjenspeiler en rastløshet, samtidig som det representerer en higen etter en perfekt måte å formidle en kompleks tilstand i vår samtid på.

Noen ganger er figurene viktige aktører i det hun vil formidle, andre ganger fylles de kun inn som farge- eller formmessige elementer. Resultatet blir et utrykk som ved første øyekast kan oppfattes som fargekomposisjoner alene, men som ved nærmere betraktning avslører former og figurer som forteller noe mer. Hver enkelt betrakter gis muligheten til å finne noe av seg og sitt liv i motivet.

De siste årene har Resch beveget seg bort fra personene og latt eksperimenteringen med linjer og farger få et friere spillerom. Dette resulterer i et abstrahert uttrykk, hvor penselstrøkene speiler det kunstneren opplever som en hektisk tid i et mangefasettert samfunn. Menneskene blir viet mindre plass i bildene, og de som får opptre innehar en litt annen rolle enn tidligere. De forblir elementer i en ellers sammensatt komposisjon.

Den kunstneriske utviklingen som hele tiden pågår er både tematisk og teknisk. Resch arbeider med maleri på lerret og plate, akvareller, foto og små installasjoner. Komposisjonene i maleriene er komplekse sammensetninger av former, figurer og farger. Uttrykket oppleves nærmest naivistisk og ekspressivt, men som en direkte gjenspeiling av den urolige samtiden vi lever i.

Ulik samfunnsmessig problematikk er ofte utgangspunktet for et verk. Det uttrykkes ikke nødvendigvis i klartekst, men innlemmes i bilder som balanserer tematikk og det visuelle.

Gunhild Horgmo, Kunsttekst, Oktober 2012

Hentet fra kunstnerens hjemmeside og brukt med tillatelse.

%d bloggere liker dette: