Per-André Nielsen

Per-André Nielsen – Metazoa

24.09 – 10.10 2021  |  Prosjektrommet


Per-André er et nytt spennende tilskudd innenfor den figurative tradisjon. Han jobber i all hovedsak med tegning hvor det veksles mellom store tonede flater og hårfin strek med nærmest euforisk tilnærming til materien og detaljer. Med et noe tilbakeskuende tilsnitt finner man både brudd og forbindelser mellom stilarter og tidsepoker. Kvaliteter og estetiske variasjoner fra renessansen til botanisk- og naturhistorisk illustrasjon revitaliseres og parafraseres i nye motiv. Skjønnhet, frihet og fantasi forenes, og bringes ut i den faktiske verden. Fordypning og utvidelse av vår virkelighetserkjennelse, som kombinerer realisme og idealisme. Flere av bildene viser historien om menneskets kultur og hvordan den påvirker naturen. Vår unaturlige avstand, og måten vi ofte  tilegner dyr, som gjerne skulle vært i fred, antropomorfiske roller og egenskaper. Verkene er presentert som umiddelbart vakre, men har foruroligende undertoner.   

Velkommen til vernissage:

Fredag 24. september kl. 19:00

Prosjektrommet, Ælvespeilet


Utstillingsperiode: 24. september – 10. oktober.
Salgsutstilling.
Galleriet følger Kulturhusets kafés åpningstider.
NB: Utstillingen presenteres med forbehold om at kommunale korona-restriksjoner tillater det.
Vi ber publikum utvise forsiktighet i disse korona-tider, og bruke kulturhusets utsatte desinfeksjonsmidler, samt å begrense antall besøkende i Prosjektrommet til maks 3-4.

%d bloggere liker dette: